onze waarden

Onze missie is om jou wat vaker te laten ontspannen, rust in je hoofd te brengen en om jou te inspireren. Hiervoor werken we met zorgvuldig geselecteerde partners.

  • We proberen een zo breed mogelijk aanbod te bieden zodat we zoveel mogelijk aan jouw verwachtingen kunnen voldoen.
  • Aankopen via dit platform vinden plaats via onze aanbieders.
  • We helpen je graag en je kunt ons bereiken via [email protected]dtreatz.com
  • We plaatsen graag jouw mening en de mening van anderen door het tonen van reviews.
  • We willen jou zoveel mogelijk inspireren en motiveren met ons platform om wat vaker tijd voor jezelf te nemen.

algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten die direct of indirect online, via elk mobiel apparaat, per e-mail, per telefoon en andere kanalen beschikbaar worden gemaakt. Door onze (mobiele) website te bezoeken, de pagina’s te bekijken, er gebruik van te maken en/of een reservering te maken via welk platform (hierna te noemen het ‘Platform’) dan ook, erkent u en stemt u ermee in dat u de onderstaande algemene voorwaarden (inclusief de privacyverklaring) heeft gelezen, begrepen en hiermee akkoord gaat.

Ons platform Mindtreatz.com, de inhoud en infrastructuur ervan, en de door ons aangeboden online reserveringsservice op deze pagina’s en via de website zijn eigendom van, worden beheerd en aan u aangeboden door Mindtreatz.com en worden aangeboden voor uw persoonlijke of commerciële (B2C) gebruik, op onderstaande voorwaarden. 

Onze relatie met de aanbieders is onderworpen aan aparte algemene voorwaarden die we hebben met de aanbieders. Iedere aanbieder handelt op een professionele manier tijdens het beschikbaar maken van het product en/of de dienst op Mindtreatz.com (zowel voor business-to-business (‘B2B’) als voor business-to-consumer (‘B2C’) relaties). 

Houd er rekening mee dat de aanbieders eventueel – naast de voorwaarden en de kleine lettertjes zoals vermeld op de website – hun eigen algemene voorwaarden (aangaande – maar niet beperkt tot – levering, verscheping, transport, gebruik) hebben, toepassen en/of eisen ermee akkoord te gaan, en hun eigen huisregels hebben voor het gebruik, de toegang tot en consumptie van een Mindtreat die disclaimers en beperkingen van aansprakelijkheid kunnen bevatten.

Definities

“Mindtreatz.com”, “wij”, “we” “ons” of “onze” houdt in Mindtreatz.com, een eenmanszaak naar Nederlands recht, met als geregistreerd adres Van Baerlestraat 124 hs, 1071 BD Amsterdam, Nederland. “Platform” houdt in de (mobiele) website en app waarop de Mindtreatz beschikbaar worden gemaakt, beheerd, gecontroleerd, onderhouden en/of gehost wordt door Mindtreatz.com, de eigenaar ervan. “Mindtreat” houdt in deze in de verschillende producten en -diensten die door u kunnen worden besteld, verworven, gekocht, aangeschaft, betaald, gehuurd, gereserveerd, gecombineerd of voltooid bij de aanbieder.

“Aanbieder” houdt in deze in de aanbieder van workshops, online lessen, e-books,  cursussen, opleidingen, retreats, booking, healing of behandeling en/of andere activiteiten, zowel op locatie als via een online video call. “Reservering” houdt in de bestelling, aankoop, betaling, boeking of reservering van een Mindtreat.

1. Reikwijdte en aard van onze service

Via dit Platform bieden wij een online platform aan waar Aanbieders hun producten en diensten voor bestelling, aanschaf of reservering kunnen adverteren, verhandelen, verkopen, promoten en/of aanbieden (voor zover van toepassing) en waar relevante bezoekers van het Platform kunnen ontdekken, zoeken, vergelijken en een bestelling kunnen plaatsen, een reservering kunnen maken. 

Door te reserveren via ons platform Mindtreatz.com gaat u een (contractueel bindende) relatie aan met de Aanbieder(s) waarbij u een reservering maakt of een product of dienst (zoals van toepassing) afneemt. Wij zullen vanaf het moment dat u uw Reservering heeft gemaakt uitsluitend als tussenpersoon fungeren tussen u en de Aanbieder. Wij verzenden de relevante gegevens van uw Reservering naar de betreffende Aanbieder en verzenden u een bevestigingsmail voor en namens de Aanbieder. Mindtreatz.com doet niet aan het (her)verkopen, aanbieden van producten of -diensten.

De informatie die wij publiceren bij het verstrekken van onze Mindtreatz is gebaseerd op de informatie die de Aanbieders ons verstrekken. De Aanbieders die hun producten en diensten op het Platform verhandelen en promoten, ontvangen toegang tot onze systemen waardoor ze tevens geheel verantwoordelijk zijn voor het updaten van alle tarieven/toeslagen/prijzen, beschikbaarheid, beleid & voorwaarden en andere relevante informatie die op ons Platform beschikbaar wordt gemaakt. 

Hoewel wij bij het aanbieden van onze service met kundigheid en de grootste zorg te werk gaan, zullen wij niet controleren en/of en kunnen we niet garanderen dat alle informatie accuraat, volledig of juist is, ook kunnen wij niet verantwoordelijk worden gehouden voor welke fout dan ook (inclusief in het oog springende en typografische fouten), welke onderbreking dan ook (of deze nu door (tijdelijke en/of gedeeltelijke) defecten, herstelwerkzaamheden, opwaardering, onderhoud van ons Platform of iets anders optreedt), onjuiste, misleidende of niet-waarheidsgetrouwe informatie of het niet verstrekken van informatie. 

Elke Aanbieder is zelf te allen tijde verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid, volledigheid en juistheid van de (beschrijvende) informatie (inclusief, maar niet beperkt tot – tarieven/toeslagen/prijzen, beleid & voorwaarden en beschikbaarheid) die op ons Platform wordt gepubliceerd. Ons Platform is geen (en dient ook niet te worden beschouwd als een) aanbeveling of een goedkeuring van de kwaliteit. Het niveau, eventuele accommodatie van enige Aanbieder (of zijn faciliteiten, locatie, voertuigen (hoofd- of neven)producten of diensten) die beschikbaar worden gesteld, tenzij expliciet anders aangegeven.

Onze Platform wordt uitsluitend beschikbaar gesteld voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik. Het is daarom niet toegestaan om informatie, software, reserveringen, tickets, producten of diensten dan ook die op ons Platform worden aangeboden voor welk commercieel, of concurrerend doel of activiteit dan ook door te verkopen, door te lichten (bijv. spider, scrape), te reproduceren, gebruiken, kopiëren, tonen of downloaden.

2. Prijzen

De prijzen die worden aangeboden door de Aanbieders worden door de Aanbieder bepaald. De prijzen voor Mindtreatz worden getoond inclusief btw/omzetbelasting en alle andere belastingen (behoudens wijziging van dergelijke belastingen) en toeslagen, behalve als dit anders staat vermeld op ons Platform of in de bevestigingsmail. 

Ticketprijzen gelden per persoon of groep en zijn afhankelijk van geldigheid of vervaldatum zoals aangeduid op het ticket, indien van toepassing. De Aanbieder kan in het geval van kosten voor no-show of annulering, de van toepassing zijnde toeslagen en belastingen (waaronder toeristen-/stadsbelasting) in rekening brengen.

Overduidelijke vergissingen en (druk)fouten zijn niet bindend.

Alle speciale aanbiedingen en promoties zijn als zodanig aangegeven. Indien ze niet als zodanig zijn gekenmerkt, kunt u geen rechten ontlenen aan duidelijke fouten of vergissingen.

3. Privacy en cookies

Mindtreatz.com respecteert uw privacy. Meer hierover kunt u in onze Privacyverklaring lezen.

4. Gratis voor consumenten

Tenzij anders aangegeven zijn onze diensten gratis voor consumenten, want in tegenstelling tot veel andere partijen brengen wij u niets in rekening voor onze de Mindtreatz die wij aanbieden en voegen wij geen extra (reserverings)toeslagen aan toe. U betaalt de Aanbieder het in de reservering vermelde bedrag.

Nadat de eindgebruiker de dienst of het product van de Aanbieder heeft geconsumeerd (bijv. nadat de Mindtreat heeft plaatsgevonden,, betaalt de Aanbieder een commissie (een klein percentage van de productprijs aan Mindtreatz.com. 

Aanbieders kunnen tegen een vaste prijs een betere zichtbaarheid verkrijgen, danwel een promotie campagne via ons Platform opzetten. 

5. Betalingen

Bepaalde Aanbieders bieden de mogelijkheid, indien van toepassing en indien beschikbaar, om reserveringen tijdens het boekingsproces rechtstreeks aan de Aanbieder te betalen, door middel van een payment link. Deze betaalmogelijkheid vindt als het ware op ons platform plaats maar is een betaling rechtstreeks aan de Aanbieder. Op deze manier kan de Aanbieder uw reservering inboeken en is deze zeker van de betaling daarvan. Voor bepaalde producten en diensten faciliteert Mindtreatz.com dit, naar keuze van de Aanbieder (Mindtreatz.com zal nooit als verkoper handelen of fungeren). 

De betaling wordt veilig verwerkt door een derde partij, en wordt rechtstreeks van uw creditcard/debetkaart of bankrekening naar de bankrekening van de Aanbieder overgemaakt. Elke op deze manier gefaciliteerde betaling aan de Aanbieder zal in elk geval een betaling vormen van de boekingsprijs die door u voor het betreffende product of de dienst en u kunt deze betaalde gelden niet terugvorderen.

Aanbieders kunnen u bij bepaalde (niet-terugbetaalbare) kosten of speciale aanbiedingen verplichten om van tevoren te betalen met bankoverschrijving (indien beschikbaar) of betaallink. Controleer de (reserverings)gegevens van uw gekozen product of dienst uitvoerig voordat u de reservering maakt. U kunt Mindtreatz.com niet aansprakelijk of verantwoordelijk houden voor het (geautoriseerd, (vermeend) ongeautoriseerd of verkeerd) belasten en geen enkel bedrag storneren of terugeisen.

6. Vooruitbetaling, annulering, no-show en de kleine lettertjes

Door het maken van een reservering met een Aanbieder, gaat u akkoord met de relevante annulerings- en no-show voorwaarden van die Aanbieder, en alle aanvullende (leverings)voorwaarden van de Aanbieder die van toepassing kunnen zijn op uw reservering of uw verblijf (met inbegrip van de kleine lettertjes van de Aanbieder, weergegeven op ons Platform en de van toepassing zijnde huisregels van de Leverancier), inclusief de verleende diensten en/of producten die worden aangeboden door de Aanbieder. 

De voorwaarden voor de reservering van diensten, events en producten kunnen worden verkregen onder de tab Voorwaarden bij het product of de dienst van de Aanbieder. De algemene annulerings- en no-show voorwaarden van elke Aanbieder zijn te raadplegen op ons Platform op de informatiepagina’s van de Aanbieder. Houd er rekening mee dat bepaalde tarieven, toeslagen of speciale aanbiedingen niet gewijzigd, terugbetaald of geannuleerd kunnen worden. 

Gelieve voordat u reserveert de (reserverings)gegevens van het product of de dienst van uw keuze aandachtig door te lezen voor dergelijke voorwaarden. Let op: een reservering die betaling of aanbetaling (geheel of gedeeltelijk) vereist, kan worden geannuleerd (zonder voorafgaande ingebrekestelling of waarschuwing) voor zover het/de desbetreffende (resterende) bedrag/bedragen niet volledig geïnd kan worden op de relevante verval- of betaaldatum die overeenkomt met de betaalvoorwaarden van de Aanbieder en de reservering. 

De voorwaarden betreffende annulering en vooruitbetaling kunnen per segment, product of dienst van elke Aanbieder verschillen. Wij verzoeken u om de kleine lettertjes zorgvuldig te lezen (onder het de tab voorwaarden) en ook de belangrijke informatie in uw reserveringsbevestiging, want hierin kunnen aanvullende voorwaarden staan die door de Aanbieder toegepast kunnen worden (bijv. met betrekking tot leeftijden van de gasten, borg, niet-restitueerbare tarieven/extra toeslagen bij groepsboekingen, extra bedden/geen gratis ontbijt, toelating van huisdieren, geaccepteerde creditcards). 

Te late betaling, een verkeerde bank, bankpas of creditcardgegevens, een ongeldige creditcard/debetkaart of onvoldoende tegoed op uw kaart zijn voor uw eigen rekening en is op eigen risico. U heeft geen recht op enige terugbetaling van een (niet-restitueerbaar) vooruitbetalingsbedrag, tenzij de Aanbieder akkoord gaat of dit vermeldt in de (vooruit)betalings- en annuleringsvoorwaarden.

Voor het bekijken, wijzigen of annuleren van je Reservering verwijzen wij naar je bevestigingsmail, waarin de relevante instructies staan. Houd er rekening mee dat er overeenkomstig de annulerings-, (vooruit)betalings- en no-show voorwaarden van de Aanbieder mogelijk kosten in rekening kunnen worden gebracht voor je annulering en dat vooruitbetalingen mogelijk niet worden terugbetaald. Wij raden je aan om de annulerings-, (vooruit)betalings- en no-show voorwaarden van de Aanbieder zorgvuldig te lezen voordat je je reservering gaat maken. Vergeet ook niet om je betalingen tijdig te doen, mocht dat vereist zijn.

Als u een late of vertraagde aankomst heeft op de incheckdatum of de volgende dag pas aankomt, zorg er dan voor dat u dit (tijdig/direct) communiceert met de Aanbieder, zodat zij weten hoe laat ze u kunnen verwachten en u een annulering van uw Reservering of kosten voor een no-show voorkomt. Onze klantenservice kan u indien nodig assisteren met het op de hoogte stellen van de Aanbieder. Mindtreatz.com  aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor de gevolgen van uw verlate aankomst of annulering of door de Aanbieder in rekening gebrachte no show-kosten.

7. Correspondentie en communicatie

Door het voltooien van een Reservering gaat u ermee akkoord dat u e-mails toegezonden kunt krijgen met informatie over uw Mindtreat alsook bepaalde informatie en aanbiedingen. Kort na het plaatsvinden van de Mindtreat een e-mail toegezonden kunt krijgen om (uw ervaring met) de Aanbieder te beoordelen. Lees ons privacy- en cookiebeleid voor meer informatie over hoe we contact met u op kunnen nemen.

Mindtreatz.com aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor eventuele communicatie met de Aanbieder op of via zijn platform. U kunt geen rechten ontlenen aan alle verzoeken aan, of de communicatie met de Aanbieder, of (alle vormen van) de ontvangstbevestiging van elk bericht of verzoek. Mindtreatz.com kan niet garanderen dat elk verzoek of bericht (naar behoren en tijdig) ontvangen/gelezen, nageleefd, uitgevoerd of geaccepteerd wordt door de Aanbieder.

Om uw reservering naar behoren te kunnen voltooien en deze te beveiligen, dient u uw juiste e-mailadres te gebruiken. Wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor verkeerd ingevoerde e-mailadressen of foutieve telefoonnummers.

Iedere eis jegens of klacht gericht tegen Mindtreatz.com dient zo spoedig mogelijk te worden ingediend, maar in ieder geval binnen 30 dagen na de geplande dag van gebruik van het product of de service. Iedere eis of klacht die na de periode van 30 dagen wordt ingediend, kan geweigerd worden en de eiser zal zijn recht op enige compensatie (van schade of kosten) verliezen.

Wegens het voortdurend bijwerken en wijzigen van prijzen en beschikbaarheid raden we u ten zeerste aan om screenshots te maken bij het maken van de reservering om uw positie (indien nodig) te ondersteunen.

Voor consumenten (in de Europese Economische Ruimte): We raden u aan om klachten eerst bij ons kenbaar te maken door contact op te nemen met onze Klantenservice. Leidt dit niet tot een oplossing, dan is het mogelijk om uw klacht te uploaden via het ODR-platform van de Europese Commissie. Dit platform voor online geschillenbeslechting is te vinden op http://ec.europa.eu/odr.

8. Ranking, aanbevolen partners, sterrenclassificatie en reviews

Wij proberen voor u relevante zoekresultaten te tonen door een gepersonaliseerde standaardsortering aan te bieden van de Aanbieders op ons Platform. U kunt door deze sortering scrollen, filters toepassen en in andere volgordes sorteren. Daarmee kunt u de weergave van de zoekresultaten beïnvloeden op basis van andere criteria. 

De Conversie en CTR kunnen beïnvloed worden door verschillende (op zichzelf staande) factoren als beoordelingsscores (zowel geaggregeerde scores als onderdelen ervan), beschikbaarheid, voorwaarden, (concurrerende) prijzen, kwaliteit van de content en bepaalde kenmerken van de Aanbieder. De Aanbieder kan de sortering ook zelf beïnvloeden door deel te nemen aan betaalde programma’s – die van tijd tot tijd kunnen worden bijgewerkt.

Alleen klanten die een Mindtreat hebben geboekt, worden door Mindtreatz.com uitgenodigd om commentaar te leveren door middel van een review. De review kan geupload worden naar de informatiepagina van de relevante Aanbieder op ons Platform met als enige doel (toekomstige) klanten te informeren over uw mening over de (mate van) service en kwaliteit van de Aanbieder, en (b) (geheel of gedeeltelijk) worden gebruikt en geplaatst door Mindtreatz.com, naar eigen inzicht (bijvoorbeeld voor marketing, promotie of verbetering van onze service) op ons Platform of dergelijke sociale mediaplatforms, nieuwsbrieven, speciale promoties, apps of andere kanalen in eigendom, gehost, gebruikt of beheerd door Mindtreatz.com en onze zakelijke partners. 

Om recente (en dus relevante) beoordelingen aan te bieden en te behouden, kunnen beoordelingen alleen binnen een beperkte periode (3 maanden) na een verblijf worden ingediend en is elke beoordeling slechts gedurende een beperkte periode (36 maanden) beschikbaar. De standaardsortering van de beoordelingen is op de datum van inzending. 

Mindtreatz.com staat de Aanbieder toe om te reageren op een beoordeling. We behouden ons het recht voor om recensies naar eigen goeddunken aan te passen, te weigeren of te verwijderen, voor zover dit in strijd is met onze beoordelingsvoorwaarden. Mindtreatz.com compenseert haar klanten niet voor het voltooien van een beoordeling, noch compenseert ze daar anderszins voor. Mindtreatz.com belooft al het mogelijke te doen om beoordelingen te controleren en te verwijderen die obsceniteiten bevatten of de naam van een persoon vermelden of verwijzen naar gestolen goederen.

Mindtreatz.com accepteert geen beoordelingen die het volgende bevatten:

  • Godslastering, seksueel expliciet taalgebruik, haatdragende taal, discriminatoire opmerkingen, bedreigingen, geweld
  • Vermelding van volledige namen, persoonlijke aanval op het personeel
  • Bevordering van illegale activiteiten (bijvoorbeeld drugs, prostitutie)
  • Websites, e-mails en adressen, telefoonnummers, creditcardgegevens
  • Politiek gevoelige opmerkingen

Mindtreatz.com en de Aanbieder hebben beide het recht de samenwerking om wat voor reden dan ook te beëindigen (waaronder in het geval van contractbreuk of (aanvraag tot) faillissement), met inachtneming van de relevante opzegtermijn zoals overeengekomen door de partijen.

9. Disclaimer

Afhankelijk van de beperkingen zoals uiteengezet in deze algemene voorwaarden en tot voor zover wettelijk toegelaten, zullen wij uitsluitend aansprakelijk zijn voor directe schade die daadwerkelijk door u opgelopen, betaald of geleden is vanwege een aantoonbaar tekortschieten van onze verplichtingen met betrekking tot onze diensten, tot een gezamenlijk bedrag van de gezamenlijke kosten van uw reservering zoals uiteengezet in de bevestigingsmail (voor één voorval of voor een serie van voorvallen die met elkaar in verband staan).

Wij of welke van onze directeuren, bestuurders, werknemers, geaffilieerde bedrijven, distributeurs, tussenpersonen andere dan ook die betrokken zijn bij het creëren, sponsoren, promoten of anderzijds beschikbaar maken van de website en zijn inhoud zullen in de hoogst toegelaten mate volgens de wet echter niet aansprakelijk zijn voor (i) welke schadevergoeding met een punitief karakter, speciale, indirecte of resulterende verliezen of schade, verlies van productie, verlies van winst, verlies van inkomsten, verlies van contract, verlies of schade van goodwill of reputatie, verlies van wat voor claim dan ook, voor (ii) welke onnauwkeurigheid met betrekking tot de (beschrijvende) informatie dan ook (inclusief prijzen, beschikbaarheid en kwalificatie) van de Aanbieder die via ons Platform beschikbaar zijn, voor (iii) de diensten of de producten die de Aanbieder of andere zakenpartner aanbiedt, voor (iv) welke (directe of indirecte, voortvloeiende of wegens schadevergoeding opgelopen) schade, verliezen of gemaakte kosten dan ook die door u geleden of betaald zijn, of deze nu voortkomen uit (legale) activiteiten, het gevolg zijn van, voortkomen uit of verbonden zijn met het gebruik, het onvermogen tot gebruik van of vertraging van ons Platform, of voor (v) welk(e) (persoonlijk) letsel, dood, materiële schade of andere (direct, indirect, speciale, voortvloeiende of wegens schadevergoeding opgelopen) schade, verliezen, of kosten dan ook die door u zijn opgelopen of betaald of dit nu komt door (legale) activiteiten, fouten, overtredingen, (grove) nalatigheid, opzettelijk wangedrag, weglatingen, wanprestatie, verkeerde weergave, onrechtmatige daad of strikte aansprakelijkheid door of (geheel of gedeeltelijk) toe te schrijven aan de Aanbieder of iedere andere zakenpartner (medewerkers, directeurs, managers, agenten, vertegenwoordigers of geaffilieerde bedrijven), wiens diensten direct of indirect beschikbaar zijn, worden aangeboden of worden gepromoot, inclusief welke (gedeeltelijke) annulering, overboeking, staking, force majeure of welke andere gebeurtenis dan ook die buiten onze macht valt.

Mindtreatz.com is niet verantwoordelijk (en wijst alle aansprakelijkheid af) voor het gebruik, de geldigheid, de kwaliteit, de toepasbaarheid, de geschiktheid en de gepaste openbaarmaking van de Reis en geeft geen verklaringen, garanties of voorwaarden van welke aard dan ook in dit opzicht, hetzij impliciet, wettelijk of anderszins, inclusief impliciete garanties van verkoopbaarheid, titel, niet-inbreuk of geschiktheid voor een bepaald doel. 

U erkent en gaat ermee akkoord dat de betreffende Aanbieder als enige verantwoordelijk is en alle verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid met betrekking tot de dienst/product of event op zich neemt (inclusief alle garanties en verklaringen van de Aanbieder). Mindtreatz.com is geen (weder)verkoper van events, diensten of producten. Klachten of claims met betrekking tot het event, de diensten of producten (inclusief met betrekking tot de aangeboden (speciale/promotie) prijs, de voorwaarden of specifieke verzoeken van Klanten) moeten worden behandeld door de Aanbieder. Mindtreatz.com is niet verantwoordelijk voor en wijst elke aansprakelijkheid af met betrekking tot dergelijke klachten, claims en (product)aansprakelijkheden.

U gaat ermee akkoord dat de Aanbieder te allen tijde verantwoordelijk is voor de afdracht, verzameling, inhouding en betaling van de toepasbare belastingen over het totaalbedrag van de prijs aan de relevante belastingautoriteiten, ongeacht of de Aanbieder kosten in rekening heeft gebracht) voor het event, product of dienst, of dat wij degenen zijn die de betaling van de prijs faciliteren. Mindtreatz.com is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor het afdragen, verzamelen, inhouden of betalen van toepasbare belastingen over de prijs aan de relevante belastingautoriteiten. Mindtreatz.com zal nooit als verkoper voor welk(e) product of dienst op het Platform dan ook handelen of fungeren.

Door foto’s/afbeeldingen naar ons platform te uploaden (bijvoorbeeld in aanvulling op een beoordeling), getuigt u, verzekert u en stemt u ermee in dat u in het bezit bent van het auteursrecht over de foto’s/afbeeldingen en stemt u ermee in dat Mindtreatz.com de geüploade foto’s/afbeeldingen mag gebruiken op zijn (mobiele) website en apps, en in (online/offline) promotiemateriaal en publicaties en op elke andere wijze die Mindtreatz.com naar eigen inzicht gepast acht. U geeft Mindtreatz.com het niet-exclusieve, wereldwijde, onherroepelijke, onvoorwaardelijke, eeuwigdurende recht en de licentie om de foto’s/afbeeldingen te gebruiken, te reproduceren, te laten reproduceren, te tonen, te distribueren, te sublicentiëren, te communiceren en deze beschikbaar te maken op elke andere wijze die Mindtreatz.com naar eigen inzicht gepast acht. Door deze foto’s/afbeeldingen te uploaden, neemt degene die de afbeelding(en) uploadt de volledige juridische en morele verantwoordelijkheid voor elke en alle juridische claims die door derden (omvattende, maar niet beperkt tot accommodatie-eigenaren) worden gemaakt ten gevolge van de publicatie en en het gebruik van deze foto’s/afbeeldingen door Mindtreatz.com. Mindtreatz.com is niet de eigenaar van de geüploade foto’s/afbeeldingen en zal deze niet onderschrijven. De waarachtigheid, geldigheid en recht op het gebruik van alle foto’s/afbeeldingen ligt bij de persoon die de foto geüpload heeft en is niet de verantwoordelijkheid van Mindtreatz.com. Mindtreatz.com verwerpt elke verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid met betrekking tot de geplaatste foto’s. De persoon die de foto’s geüpload heeft, garandeert dat de foto’s/afbeeldingen geen virussen, Trojaanse paarden of geïnfecteerde bestanden zullen bevatten. Ook zullen de foto’s/afbeeldingen niet van pornografische, illegale, obscene, beledigende, verwerpelijke of ongepaste aard zijn, of inbreuk maken op de rechten van derden (intellectueel eigendomsrecht, auteursrecht of privacy). Elke foto/afbeelding die niet aan de eerder genoemde criteria voldoet, zal niet worden geplaatst en/of kan op elk moment, zonder voorafgaande kennisgeving, worden verwijderd/gewist door Mindtreatz.com.

10. Intellectuele eigendomsrechten

De software die benodigd is voor onze diensten, beschikbaar is op ons, of gebruikt wordt door ons Platform en het intellectueel eigendom (inclusief de auteursrechten) van de content en de informatie en het materiaal op ons Platform is, tenzij anders vermeld, het eigendom van Mindtreatz.com, haar Aanbieders of providers.

Mindtreatz.com behoudt het exclusieve eigendom op alle rechten, namen en belangen in en op (alle intellectuele eigendomsrechten van) (de ‘look and feel’ (inclusief infrastructuur) van) het Platform waarop de dienst beschikbaar wordt gesteld (waaronder de beoordelingen van gasten en vertaalde teksten) en u heeft geen toestemming tot het kopiëren, scrapen, (hyper-/deep)linken, publiceren, promoten, verhandelen, integreren, gebruiken, combineren of de inhoud (inclusief eventuele vertalingen daarvan en de beoordelingen van gasten) of ons merk anderszins te gebruiken zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming. In de mate dat u (geheel of gedeeltelijk) onze (vertaalde) inhoud (inclusief beoordelingen van gasten) zou gebruiken of combineren, of welke intellectuele eigendomsrechten dan ook op het Platform of (vertaald) inhoud of gastbeoordelingen zou bezitten, wijst u toe, draagt u over en stelt u hierbij in al zulke intellectuele eigendomsrechten aan Mindtreatz.com. Elk onwettig gebruik of enig van de hiervoor genoemd(e) acties of gedrag vormen een zware inbreuk op onze intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteursrechten en databankrechten).

11. Toepasselijk recht, jurisdictie en geschillenbeslechting

Deze algemene voorwaarden en de levering van onze diensten worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met Nederlands recht. Niettegenstaande de voorgaande rechtskeuze kan een natuurlijk persoon die onze diensten gebruikt voor een doel dat kan worden beschouwd als zijnde buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit (hierna ook aangeduid als “consument”) zich beroepen op de dwingende bepalingen van de wet van het land waar hij zijn gewone verblijfplaats heeft (d.w.z. bepalingen die, in overeenstemming met de rechtskeuze regels van dat land, toegepast moeten worden, ongeacht deze rechtskeuzeclausule; hierna: Dwingende Bepalingen). Alle geschillen die voortvloeien uit deze algemene voorwaarden en onze diensten zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken in Amsterdam, Nederland. Niettegenstaande de voorgaande jurisdictieclausule, kan een consument ook een vordering instellen met betrekking tot de handhaving van relevante toepasselijke Dwingende Bepalingen bij de rechtbanken van het land waar hij woonachtig is, en tegen een consument kan alleen een vordering worden ingesteld bij de rechtbanken van het land waar hij woonachtig is. Voor consumenten (in de Europese Economische Ruimte): wij adviseren u om ons eerst op de hoogte te stellen van eventuele klachten door contact op te nemen met onze Klantenservice. Als hiermee uw klacht niet wordt opgelost, kunt u uw klacht uploaden via het ODR-platform van de Europese Commissie. Dit platform voor online geschillenbeslechting is hier te vinden: http://ec.europa.eu/odr.

In het geval dat welke bepaling van deze voorwaarden dan ook ongeldig of ontbonden is of wordt, zult u gebonden blijven aan alle andere bepalingen van de voorwaarden. In een dergelijk geval worden de ongeldige dan wel ontbonden bepalingen vervangen door bepalingen die bindend zijn en die zoveel mogelijk hetzelfde zijn als de voorheen geldende bepaling die ongeldig/ontbonden is.

12. Over Mindtreatz.com

De service voor het reserveren van events, producten en diensten wordt u aangeboden door Mindtreatz.com, een eenmanszaak met beperkte aansprakelijkheid naar Nederlands recht en met haar hoofdkantoor aan  de Van Baerlestraat 124, 1071 BD Amsterdam. Het bedrijf is geregistreerd bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder registratienummer 80966578. Ons BTW-nummer is NL003512853B91.