Gebruiksvoorwaarden Mindtreatz Bedrijven Account

Mindtreatz.com geeft Bedrijven toegang tot het online zakelijke gebruikersaccount (hierna aangeduid als de ‘Diensten van Mindtreatz.com’). Individuele personen met toegang tot het zakelijke gebruikersaccount op basis van een directe overeenkomst met Mindtreatz.com dienen zich te houden aan de volgende Gebruiksvoorwaarden.

Om gebruik te maken van ons platform, dient u over een geldig kvk-nummer te bezitten. Vermelding van uw bedrijfsnaam, teacher en Mindtreatz zijn gebonden aan een membership. Bij het niet (tijdig) betalen van de kosten, of wanneer u dit wenst, worden uw gegevens van ons platform verwijderd. Bij het plaatsen van gegevens en Mindtreatz vragen wij u rekening te houden met het volgende:

 • Mindtreatz zet zich in voor haar bezoekers om een meer ontspannen leven te leiden met een rustigere mind. U dient voordat u een Mindtreatz plaatst vast te stellen of uw product bij onze doelgroep aansluit;
 • Mindtreatz die u toevoegt en welke u online plaatst dienen daadwerkelijk beschikbaar te zijn;
 • u verplicht zich tot het up-to-date houden van de informatie welke u via ons platform deelt;
 • Mindtreatz toevoegen aan de hand van de handleiding; 
 • gebruik bij voorkeur een andere tekst dan op uw eigen website;
 • gebruik afbeeldingen waarvan u de rechten beheerd;
 • voeg alleen een locatie toe wanneer deze locatie tot het product dienst behoort;
 • De prijs op onze website dient dezelfde prijs te zijn als wanneer u het product of dienst via uw eigen kanalen verkoopt;
  • Wanneer u een product of dienst heeft welke niet aan een categorie behoort, dient u contact met ons op te nemen voor de aanvraag van een nieuwe categorie;
  • u dient de geboekte Mindtreatz te accorderen wanneer deze doorgang vinden en enkel te annuleren wanneer de klant deze annuleert voor een juiste administratie van de commissie;
  • bij misbruik en verkeerde administratie van het systeem hebben wij het recht om de overeenkomst zonder opgaaf van redenen te ontbinden;

  U stemt overeen geen gebruik te maken (noch dit aan derden toe te staan) van de Diensten van Mindtreatz.com voor andere doelen dan vastgelegd in de deze overeenkomst, en geen:

  • Ongevraagde commerciële e-mails naar gasten te sturen
  • Verkeerde voorstelling van feiten te geven, waaronder het verbergen van uw identiteit
  • Virussen, malware of ander kwaadaardige software te uploaden
  • Processen die deel uitmaken van de systemen van Mindtreatz.com te wijzigen, onklaar te maken of te omzeilen
  • Schade aan te brengen aan de systemen van Mindtreatz.com noch deze (deels) onklaar te maken of over te belasten
  • Inloggegevens vrij te geven, te delen of door te verkopen
  • Functionaliteiten aangeboden door Mindtreatz.com te kopieren of te reverse-engineeren
  • Handelsmerken van Mindtreatz.com te kopiëren en verder te gebruiken, tenzij daartoe uitdrukkelijke toestemming is verleend door Mindtreatz.com
  • Toegang te verlenen tot de systemen van Mindtreatz.com aan derden voor commerciële of andere redenen, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Mindtreatz.com
  • Gebruik te maken van de Diensten van Mindtreatz.com als hiermee de van toepassing zijnde wetten worden overtreden, waaronder de wettelijke rechten van derden. Hieronder valt ook het uploaden van content die de intellectuele eigendomsrechten van derden schendt.

  Verlies of misbruik van de inloggegevens dient onmiddellijk gemeld te worden aan info@mindtreatz.com.

  Het niet naleven van deze Gebruiksvoorwaarden kan leiden tot een schorsing van uw toegang tot de Diensten van Mindtreatz.com. Mindtreatz.com behoudt zich het recht om gebruikers te weren en om verdere gerechtelijke stappen te ondernemen bij het niet naleven van deze Gebruiksvoorwaarden.

  Schrijf je in voor de nieuwsbrief van Mindtreatz