Gebruiksvoorwaarden Mindtreatz Bedrijven Account

Mindtreatz.com geeft Bedrijven toegang tot het online zakelijke gebruikersaccount (hierna aangeduid als de ‘Diensten van Mindtreatz.com’). Individuele personen met toegang tot het zakelijke gebruikersaccount op basis van een directe overeenkomst met Mindtreatz.com dienen zich te houden aan de volgende Gebruiksvoorwaarden.

Om gebruik te maken van ons platform, dient u over een geldig kvk-nummer te bezitten. Tevens gaat u met het plaatsen van een Mindtreat ermee akkoord dat Mindtreatz 15% commissie inhoudt bij een succesvolle verkoop van uw product/dienst aan een van onze bezoekers. Deze 15% commissie geldt voor alle verkopen via onze website, ook wanneer de bezoeker al klant van uw bedrijf was.

 • Mindtreatz zet zich in voor haar bezoekers om een meer ontspannen leven te leiden met een rustigere mind. U dient voordat u een Mindtreatz plaatst vast te stellen of uw product bij onze doelgroep aansluit;
 • Mindtreatz die u toevoegt en welke u online plaatst dienen daadwerkelijk beschikbaar te zijn;
 • u verplicht zich tot het up-to-date houden van de informatie welke u via ons platform deelt;
 • Mindtreatz toevoegen aan de hand van de handleiding; 
 • gebruik bij voorkeur een andere tekst dan op uw eigen website;
 • gebruik afbeeldingen waarvan u de rechten beheerd;
 • voeg alleen een locatie toe wanneer deze locatie tot het product dienst behoort;
 • De prijs op onze website dient dezelfde prijs te zijn als wanneer u het product of dienst via uw eigen kanalen verkoopt;
  • Wanneer u een product of dienst heeft welke niet aan een categorie behoort, dient u contact met ons op te nemen voor de aanvraag van een nieuwe categorie;
  • u dient de geboekte Mindtreatz te accorderen wanneer deze doorgang vinden en enkel te annuleren wanneer de klant deze annuleert voor een juiste administratie van de commissie;
  • bij misbruik en verkeerde administratie van het systeem hebben wij het recht om de overeenkomst zonder opgaaf van redenen te ontbinden;
  • de commissie wordt berekend op de laatste dag van de maand. We behouden ons het recht om de factuur later te versturen. Geen factuur wil niet zeggen dat u de commissie over de betreffende maand niet hoeft af te dragen;
  • we behouden ons het recht om in de toekomst een maandelijkse fee dan wel een andere fee te vragen voor het gebruik van ons platform.

  Nadat een bezoeker van ons platform een aankoop bij u heeft gedaan verplicht u zich tot:

  • het tijdig bevestigen van de reservering/booking/aankoop, zeker binnen 24 uur;
  • levering van het product of dienst binnen uw eigen gestelde voorwaarden;
  • het nakomen van afspraken met de door ons aangeleverde klant;
  • bij annulering van vanuit de klant kunt u enkel de prijs doorberekenen wanneer dit nadrukkelijk aan de klant is doorgegeven;
  • bij annulering vanuit uw kant dient u met de klant een andere datum overeen te komen dan wel het eventueel betaalde bedrag aan de klant terug te storten.

  U stemt overeen geen gebruik te maken (noch dit aan derden toe te staan) van de Diensten van Mindtreatz.com voor andere doelen dan vastgelegd in de deze overeenkomst, en geen:

  • Ongevraagde commerciële e-mails naar gasten te sturen
  • Verkeerde voorstelling van feiten te geven, waaronder het verbergen van uw identiteit
  • Virussen, malware of ander kwaadaardige software te uploaden
  • Processen die deel uitmaken van de systemen van Mindtreatz.com te wijzigen, onklaar te maken of te omzeilen
  • Schade aan te brengen aan de systemen van Mindtreatz.com noch deze (deels) onklaar te maken of over te belasten
  • Inloggegevens vrij te geven, te delen of door te verkopen
  • Functionaliteiten aangeboden door Mindtreatz.com te kopieren of te reverse-engineeren
  • Handelsmerken van Mindtreatz.com te kopiëren en verder te gebruiken, tenzij daartoe uitdrukkelijke toestemming is verleend door Mindtreatz.com
  • Toegang te verlenen tot de systemen van Mindtreatz.com aan derden voor commerciële of andere redenen, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Mindtreatz.com
  • Gebruik te maken van de Diensten van Mindtreatz.com als hiermee de van toepassing zijnde wetten worden overtreden, waaronder de wettelijke rechten van derden. Hieronder valt ook het uploaden van content die de intellectuele eigendomsrechten van derden schendt.

  Verlies of misbruik van de inloggegevens dient onmiddellijk gemeld te worden aan [email protected]

  Het niet naleven van deze Gebruiksvoorwaarden kan leiden tot een schorsing van uw toegang tot de Diensten van Mindtreatz.com. Mindtreatz.com behoudt zich het recht om gebruikers te weren en om verdere gerechtelijke stappen te ondernemen bij het niet naleven van deze Gebruiksvoorwaarden.